Przejdź do treści

Podróże ku wolności

Luksemburg – niewielki obszar, wielkie bogactwo

  Luksemburg. Z czym nam kojarzy się ten kraj? Znaczna cześć z nas zapewne wie, iż to niewielkie państewko, „wsadzone” gdzieś obok Belgii, a może i Holandii (nie bez powodu istnieje przecież coś takiego jak Beneluks, czyli region składający się z Belgii, Holandii i Luksemburga). Jednak jest to jedynie częściowo prawda, gdyż Luksemburg nie graniczy w żadnym stopniu z Holandią, a jedynie z Belgią – od północy i zachodu.

  Większość z nas pewnie słyszała, że stolicą tego państwa jest miasto o tej samej nazwie. Myślę też, że chyba wszyscy kojarzą, że kraj ten jest bardzo bogaty. I to jest jak najbardziej prawda. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2022 rok – Luksemburg to bowiem najbogatsze państwo świata, jeśli wziąć pod uwagę nominalny PKB (Produkt Krajowy Brutto) per capita (na głowę).

  Ponadto, cześć z nas zapewne słyszała, iż Luksemburg to monarchia. I słusznie, bo pełna nazwa tego państwa to Wielkie Księstwo Luksemburga (niem. Großherzogtum Luxemburg, franc. Grand-Duché de Luxembourg) – i jest to już chyba ostatnie istniejące wielkie księstwo na naszej planecie. Dlatego też znajduje się tu wiele zamków i fortów.

  Jednak podejrzewam, iż mało kto wie o tym, że Luksemburg to pierwsze państwo na świecie, które wprowadziło całkowicie bezpłatny transport publiczny na terenie całego kraju. Ponadto, rzadko kto słyszał o tym, że około 1/3 powierzchni kraju to lasy, dzięki czemu Luksemburg jest jednym z najbardziej zalesionych państw w Europie.

  Z tych, a także w wielu innych powodów, postanowiłem więc odwiedzić to miejsce.

  Kilka słów o Luksemburgu

  Luksemburg to niewielki kraj położony w Europie Zachodniej, graniczący z Belgią, Francją i Niemcami. Zajmuje powierzchnię 2586 km² i jest jednym z najmniejszych państw na świecie (to prawie 4 razy mniej niż powierzchnia najmniejszego polskiego województwa – Województwa Opolskiego).

  Stolicą i największym miastem kraju jest Luksemburg. To dynamiczna metropolia pełna kontrastów, gdzie współistnieją średniowieczne zabytki i nowoczesne budowle. Ponadto, liczne zamki, takie jak np. zamek Vianden w północno-wschodniej części kraju, dodają uroku luksemburskiemu krajobrazowi.

  Luksemburg jest też popularnym miejscem turystycznym. Do najważniejszych atrakcji turystycznych należą m.in. Pałac Wielkich Książąt, Katedra Notre Dame, Stare Miasto w Luksemburgu, Park Południowy i Zamek Beaufort.

  Ukształtowanie terenu Luksemburga jest zróżnicowane. Na północy znajdują się Ardeny, wyżyna z łagodnymi wzniesieniami i lasami. Na południu leży Wyżyna Lotaryńska, z charakterystycznymi dolinami rzek. Najwyższym punktem Luksemburga jest Kneiff (560 m n.p.m.), a najniższym – rzeka Moza (133 m n.p.m.).

  Klimat jest tu umiarkowanie ciepły. Zimy są łagodne, a lata ciepłe i wilgotne. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0°C, a w lipcu 18°C.

  Główne rzeki Luksemburga to Moza i Alzette. Są one ważnymi szlakami żeglugowymi i źródłami wody pitnej. Na terenie kraju znajdują się również jeziora, w tym m.in. Jezioro Górne (Lac de la Haute Sûre) i Jezioro Echternach.

  Jest to też kraj bogaty w lasy, które zajmują około 33% jego powierzchni i są ważnym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Najczęściej spotykanymi gatunkami drzew są tu dęby, buki i sosny. Jeśli zaś chodzi o faunę to występują tu m.in. jelenie, sarny, dziki, lisy i wilki, zaś wśród ptaków można spotkać tu m.in. bociany, jastrzębie i orły. Obszary zielone, w tym Park Narodowy Guttland, oferują malownicze trasy turystyczne i zachęcają do odkrywania przyrody.

  Mieszkańcy Luksemburga

  Ludność Luksemburga liczy około 660 tysięcy osób, co sprawia, że jest to jedno z najmniejszych państw w Europie pod względem liczby mieszkańców. To mniej więcej tyle, ile osób mieszka dzisiaj we Wrocławiu. Kraj ten jest gęsto zaludniony, gdyż średnio żyje tu aż 255 osób na km2, z czego większość w miastach.

  Stolicą państwa jest miasto Luksemburg liczące około 133.000 mieszkańców, zaś inne ważne miasta to m.in. Esch-sur-Alzette (około 36.000 mieszkańców) i Differdange (około 30.000).

  Bardzo charakterystyczne dla tego kraju jest natomiast to, że tylko 52 % ludności stanowią tu Luksemburczycy. Oznacza to, że około połowa mieszkańców tego państwa to cudzoziemcy, w tym Portugalczycy (16%), Francuzi (7%), Włosi (3,6%) i Belgowie (3,4%).

  Co ciekawe, największą mniejszość narodową w tym kraju stanowią Portugalczycy, których żyje tu ponad 16 %. Tak duża liczba osób tej nacji wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z tradycyjnych powiązań między Portugalią a Luksemburgiem, sięgających końca XIX wieku, a związanych z zawartym w 1893 r. małżeństwem Wielkiego Księcia Luksemburga – Wilhelma IV i córki króla Portugalii – Marie Anne.

  Drugim zaś powodem jest to, że w połowie XX wieku Luksemburg borykał się z niedoborem siły roboczej i dlatego wielu Portugalczyków zdecydowało się tam nielegalnie wyemigrować, aby uciec przed panującą u nich dyktaturą. W 1972 r. ostatecznie ratyfikowano umowę dwustronną w sprawie zatrudnienia pracowników portugalskich w Luksemburgu, co ustabilizowało sytuację nielegalnych imigrantów i ułatwiło obywatelom portugalskim legalne znalezienie tam pracy. Wielu Portugalczyków, którzy osiedlili się w Wielkim Księstwie, przyjęło tamtejsze obywatelstwo – w ciągu ostatnich 10 lat Luksemburg odnotował aż 12 800 naturalizacji obywateli Portugalii.

  Wprawdzie większość mieszkańców Luksemburga to chrześcijanie (około 80%), jednak ponad 17 % to osoby bez wyznania. Dominującą religią jest katolicyzm (około 91%), ale obecne są też inne wyznania, m.in. protestantyzm (5,7%), islam (2%).

  Języki w Luksemburgu

  W Luksemburgu używa się 3 oficjalnych języków: luksemburskiego, francuskiego i niemieckiego.

  Język luksemburski, oparty na dialektach frankijskich, jest językiem ojczystym dla większości mieszkańców i symbolem narodowej tożsamości. Używa się go w codziennych rozmowach i jest on elementem ważnym dla tożsamości kraju. Język niemiecki pełni funkcję administracyjną i jest stosowany w dokumentach oficjalnych, natomiast francuski jest często używany w życiu publicznym i polityce.

  Współistnienie tych trzech języków jest unikalnym elementem kulturowym Luksmburga, odzwierciedlającym wielokulturowość i różnorodność społeczeństwa.

  Wielojęzyczność Luksemburczyków jest dla mnie imponująca. Większość mieszkańców nie tylko włada płynnie trzema językami urzędowymi, lecz najczęściej także i angielskim.

  Oprócz tego, w Luksemburgu można usłyszeć wiele innych języków, od portugalskiego po włoski, wnosząc do kraju jeszcze więcej językowej różnorodności.

  Luksemburg w rankingu wolności gospodarczej

  Warto odnotować, że według wskaźnika wolności gospodarczej IEF (ang. Index of Economic Freedom) za 2024r. Luksemburg zajmuje w nim bardzo wysokie 5. miejsce na świecie. Wyjaśniam przy tym, że wskaźnik ten corocznie publikowany jest przez The Wall Street Journal oraz Heritage Foundation, zaś wyższy wynik punktowy danego kraju oznacza większą wolność gospodarczą oraz mniejszy zakres interwencji państwa w gospodarkę. Dla porównania dodam, że Polska w tym rankingu zajmuje obecnie dopiero 42. miejsce (i nic dziwnego, bo w naszym kraju coraz trudniej prowadzi się działalność gospodarczą). Więcej zaś o tym rankingu znajdziesz tutaj – czytaj.

  Ustrój polityczny i prawny

  Wielkie Księstwo Luksemburga to monarchia parlamentarna z Konstytucją z 1868 roku, która określa jego ustrój i zasady prawne. Głową państwa jest Wielki Książę, obecnie Henryk, który sprawuje raczej władzę symboliczną i reprezentacyjną.

  Natomiast rząd Luksemburga składa się z premiera i ministrów, powoływanych przez Wielkiego Księcia na wniosek parlamentu. Z kolei Parlament Luksemburga jest jednoizbowy i składa się z 60 członków wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat.

  System prawny Luksemburga opiera się na prawie cywilnym, z wpływami prawa francuskiego i niemieckiego. Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Sąd Konstytucyjny.

  Luksemburg jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, NATO i ONZ. Znajduje się tu też siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ceny w Luksemburgu

  Ceny w Luksemburgu należą do najwyższych w Europie, głównie ze względu na wysoki poziom życia i wysokie zarobki. Nieruchomości i usługi są często znacznie droższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, nawet tych wysoko rozwiniętych.

  Zauważyłem jednak, że ceny paliwa na stacjach benzynowych są niższe niż za granicą. Dlatego też można tu spotkać kolejki do tankowania samochodów na obcych rejestracjach, np. z Niemiec.

  Luksemburg słynie z wysokich płac, które są zdecydowanie wyższe niż w sąsiednich krajach. Dlatego też – ze względu na swoje położenie w sercu Europy Zachodniej i dynamicznie rozwijającą się gospodarkę – stał się magnesem dla pracowników z pobliskich państw. Codziennie do Luksemburga dojeżdża do pracy około 200 000 osób, głównie z Francji (około 80 000), Belgii (około 40 000) i Niemiec (około 30 000). Uczciwie trzeba dodać, że ceny nieruchomości w tym kraju są tak horrendalnie wysokie, że bardziej opłaca się tu codziennie przyjeżdżać niż zamieszkać na stałe.

  Gospodarka Luksemburga

  Gospodarka Luksemburga charakteryzuje się wysokim stopniem zróżnicowania i zaawansowania. Jest to jedno z najbogatszych państw na świecie pod względem PKB per capita. Główne filary gospodarki Luksemburga to sektor finansowy, usługi, przemysł stalowy oraz turystyka.

  Sektor usługowy dominuje w gospodarce Luksemburga, stanowiąc ponad 70% PKB.  Główną rolę odgrywa tu branża finansowa. Kraj ten jest jednym z głównych ośrodków finansowych na świecie, siedzibą ponad 150 banków, funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych, które przyciągają liczne instytucje z całego świata. Luksemburg jest również znanym centrum badań i rozwoju, a także IT.

  Z kolei przemysł stalowy ma długą tradycję w Luksemburgu i nadal odgrywa istotną rolę w gospodarce. Krajobraz przemysłowy jest również urozmaicony przez sektory takie jak produkcja stali, chemia, produkcja sprzętu elektronicznego, tworzyw sztucznych oraz maszyn.

  Ponadto, ważnym źródłem dochodu dla Luksemburga jest turystyka. Kraj ten słynie z pięknych krajobrazów, bogatej historii i licznych zabytków.

  Luksemburg jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro. Kraj ten ma otwartą gospodarkę i jest mocno zintegrowany z ekonomią światową.

  Czy Luksemburg jest rajem podatkowym?

  Luksemburg często jest postrzegany jako kraj o korzystnym systemie podatkowym dla firm, co sprawia, że niektórzy określają go jako raj podatkowy. I rzeczywiście, kraj ten oferuje atrakcyjne warunki podatkowe dla przedsiębiorstw, w tym dość niskie stawki podatkowe oraz różnego rodzaju ulgi i udogodnienia podatkowe.

  Jednakże, zgodnie z międzynarodowymi standardami, termin „raj podatkowy” jest zwykle kojarzony z jurysdykcjami, które oferują bardzo niskie lub zerowe stawki podatkowe, brak przejrzystości w przepisach podatkowych oraz brak wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Tymczasem Luksemburg, jako kraj członkowski UE, podlega międzynarodowym wymogom podatkowym i ma jednak przejrzysty system podatkowy, choć korzystny dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Ponadto, państwo to podpisało wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co ma na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków.

  I tak, podatek dochodowy dla osób fizycznych (PIT) jest progresywny, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. Stawki te wahają się od 8% do 42%, zależnie od poziomu dochodu. Istnieje jednak kilka ulg podatkowych, które mogą obniżyć zobowiązania podatkowe, np. ulga na dzieci, na małżonka, na mieszkanie.

  Z kolei dochody z kapitałów pieniężnych, takich jak np. dywidendy, odsetki (odpowiednik naszego podatku Belki), są opodatkowane stawką 20%.

  Natomiast podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 15%, ale istnieje kilka ulg podatkowych dla firm, np. ulga na badania i rozwój, ulga na inwestycje. Ponadto, spółki holdingowe mogą korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego.

  Oczywiście w Luksemburgu jest podatek VAT, który wynosi standardowo 17% (w Polsce 23%), a także lokalne podatki i opłaty.

  Oprócz tego istnieją też inne podatki, takie jak np. podatek akcyzowy, który jest nakładany na takie towary jak alkohol, tytoń i paliwa, czy też podatki majątkowe, np. podatek od nieruchomości i podatek od spadków i darowizn.

  Reasumując, podatki w Luksemburgu są stosunkowo niskie w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. Rząd Luksemburga oferuje wiele ulg podatkowych dla firm i osób fizycznych, co może obniżyć ich zobowiązania podatkowe. Należy jednak pamiętać, że system podatkowy w tym kraju jest dość skomplikowany.

  Podsumowanie

  Luksemburg to państwo z bogatą historią i kulturą. Uważam więc, że jest to ciekawe miejsce dla miłośników przyrody, historii oraz turystyki pieszej i rowerowej. Inaczej mówiąc, jest to kraj warty odwiedzenia jako turysta.

  Z punktu widzenia Polaka, decyzja o przeprowadzce do tego kraju może być uzależniona od wielu czynników, w tym od indywidualnych preferencji, zawodu, czy też sytuacji rodzinnej. Luksemburg słynie z dużych zarobków i wysokiego standardu życia, jednakże koszty życia także są tu wysokie. Ceny nieruchomości oraz usług są znacznie wyższe niż w Polsce. Mimo to, Luksemburg oferuje dobre warunki pracy, stabilność ekonomiczną, wysoką jakość usług publicznych oraz doskonałą infrastrukturę. Dla osób poszukujących wyzwań zawodowych oraz chcących cieszyć się wysokim poziomem życia, przeprowadzka do Luksemburga może być zatem korzystna.

  Osobiście nie chciałbym tu jednak mieszkać na stałe, gdyż wolę miejsca tańsze do życia i bardziej słoneczne, np. Albanię, czy też Meksyk.

  Jeżeli podoba Ci się idea tego bloga i podcastu to proszę Cię o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga, a także polubienie mnie na Facebook-u i Instagramie.

  Zdjęcie główne wykonałem w Luksemburgu.

  Copyright © 2024 Rafael del Viaje

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *